// zmena na zelenou // zmena na modrou

CAD/CAM

Naše firma používá při své práci několik CAD/CAM systémů. Jednotlivé systémy se pořizovali průběžně a každý z nich má ve firmě své opodstatnění a je stále využíván.
Více informací naleznete také na http://www.camservis.cz/

 

    Zastřešujeme technickou podporu k tomuto CAM systému a nabízíme jej k prodeji. Provádíme školení, tvorbu a úpravu postprocesorů, překlad systému a zároveň se podílíme na jho vývoji.
Pro externí zákazníky je tento systém využíván k zakázkové tvorbě technologických postupů a NC kódu na zakázku a to pro všechny druhy CNC strojů.  Ve výrobě SprutCAM využíváme k naceňování zakázek, časovým analýzám a při tvorbě některých specifických drah frézovacích nástrojů, především pro 5-ti osé plynulé obrábění.
 
   

Díky kvalitě drah a rychlosti tvorby technologických postupů je HSMWorks využíván pro tvorbu NC kódu pro frézovací centra, a to zejména při obrábění forem a u dílců složitějších tvarů. Základ SolidWorks je využíván ke konstrukční činnosi jakou je tvorba a úprava 3D modelů, konstrukce přípravků, oprava poškozených modelů dodaných zákazníkem a další práce, které souvisejí s technickou přípravou výroby.

 

  Jedná se o CAD systém, jehož funkce jsou nám užitečné zejména při následné návaznosti na CAM systémy. Je využíván jaka podpůrný CAD systém pro programátory EDM. S jeho pomocí jsou načítány dodávané 3D modely, dochází k jejich úpravě a polohování pro obrábění. Systém je dále využíván při generování kontur určených pro systém Kovoprog. Po přípravě v systému T-flex CAD jsou modely a kontury exportovány do příslušných CAM systémů.

 
  Systém, který nalézá své místo při programování EDM strojů a to především u jednoduchých řezů a také opakující se výroby, neboť je součástí firmy Tvarsteel s.r.o. od jejího vzniku. Je využíván pro tvorbu NC kódu, kdy zákazník nedodá žádnou dokumentaci a geometrie je kreslena přímo obsluhou stroje. Systém je stále aktualizován a jsou dokupovány další licence, neboť rychlost a jednoduchost systému z něj činí nejvíce využívaný CAM systém firmy Tvarsteel s.r.o. .


 
  Nejmladší zástupce CAD/CAM systémů ve firmě Tvarsteel s.r.o.. Rapidní nárust dat zasílaných ve 3D formátech, složitost zasílaných dílů a potřeba zrychlit vlastní přípravu dat pro elektroerozivní obrábění vedla k pořízení nástroje, jenž dokáže automatizovaně zpracovávat modely, generovat kontury pro řez a vlastní NC-kódy. PEPS, alespoň prozatím, zcela nenahradil žádný z výše uvedených CAMů, ale vhodně je doplnil a minimalizoval čas na přípravu dat.