Aplikační systémy CAD/CAM - Uherský Brod | Tvarsteel Bojkovice
// zmena na zelenou // zmena na modrou

Aplikační systémy CAD/CAM

 

Naše firma používá při své práci několik programovatelných CAD/CAM systémů pro naše strojní vybavení. Jednotlivé softwary nabízí široké spektrum řešení jednotlivých kovoobráběcích činností a každý z nich má ve firmě své opodstatnění a je neustále využíván.

  • Více druhů systémů
  • Díly ve 3D formátech
Aplikační systémy CAD/CAM - Tvarsteel s.r.o.

 

 

   

Díky kvalitě drah a rychlosti tvorby technologických postupů je HSMWorks využíván pro tvorbu NC kódu pro frézovací centra, a to zejména při obrábění forem a u dílců složitějších tvarů. Základ SolidWorks je využíván ke konstrukční činnosi jakou je tvorba a úprava 3D modelů, konstrukce přípravků, oprava poškozených modelů dodaných zákazníkem a další práce, které souvisejí s technickou přípravou výroby.

 

  Jedná se o CAD systém, jehož funkce jsou nám užitečné zejména při následné návaznosti na CAM systémy. Je využíván jaka podpůrný CAD systém pro programátory EDM. S jeho pomocí jsou načítány dodávané 3D modely, dochází k jejich úpravě a polohování pro obrábění. Systém je dále využíván při generování kontur určených pro systém Kovoprog. Po přípravě v systému T-flex CAD jsou modely a kontury exportovány do příslušných CAM systémů.

 
  Systém, který nalézá své místo při programování EDM strojů a to především u jednoduchých řezů a také opakující se výroby, neboť je součástí firmy Tvarsteel s.r.o. od jejího vzniku. Je využíván pro tvorbu NC kódu, kdy zákazník nedodá žádnou dokumentaci a geometrie je kreslena přímo obsluhou stroje. Systém je stále aktualizován a jsou dokupovány další licence, neboť rychlost a jednoduchost systému z něj činí nejvíce využívaný CAM systém firmy Tvarsteel s.r.o. .


 
  Nejmladší zástupce CAD/CAM systémů ve firmě Tvarsteel s.r.o.. Rapidní nárust dat zasílaných ve 3D formátech, složitost zasílaných dílů a potřeba zrychlit vlastní přípravu dat pro elektroerozivní obrábění vedla k pořízení nástroje, jenž dokáže automatizovaně zpracovávat modely, generovat kontury pro řez a vlastní NC-kódy. PEPS, alespoň prozatím, zcela nenahradil žádný z výše uvedených CAMů, ale vhodně je doplnil a minimalizoval čas na přípravu dat.


 

Zaujal Vás některý aplikační program a chcete se o něm dozvědět více? Napište nám na kariéru společnosti Tvarsteel, s.r.o. Bojkovice u Uherského Brodu. Tvarsteel, s.r.o. – váš specialista na kovoobrábění!