// zmena na zelenou // zmena na modrou

Technologie

Elektroerozivního drátového řezání: jeho princip lze popsat tak, že při vzájemném přiblížení elektrody (obrobku a nástroje), na níž je přivedeno elektrické napětí, dochází k elektrickému výboji a tím k roztavení materiálu obrobku, který je vyplaven (odstraněn) z prostoru obrábění. Takto dojde k rozdělení nebo opracování obrobku do požadovaného rozměru či tvaru.
Používá se pro řezání přesných rozměrů nebo problémových tvarů, převážně tam,kde ostatní metody nestačí. Elektroerozivní drátové řezání obrábí jakýkoliv vodivý materiál a využívá se především při kusové nebo v omezené míře při malosériové výrobě.
Proces řezání je vždy prováděn buďto ve vodní lázni či dielektriku, které je nutno filtrovat od částeček vyerodovaného materiálu.
K samotnému řezání se používá většinou mosazný drát o průměru 0,05-0,35 mm. V praxi lze dosahovat drsnosti povrchu Ra 0.2, což znamená, že můžeme nahradit i broušení převážně v místech, kde je to technologicky nemožné.

Frézování kovů: je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem. Hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně.

Jako ve všech odvětvích, tak i v oblasti třískového obrábění, neustále dochází k inovacím a to jak z hlediska hardware (stroje a nástroje) tak v oblasti software (CAM systémy) a pro zvyšování produktivity a tím schopnosti konkurovat je zapotřebí tento vývoj sledovat. Jednou z největších inovací v poslední době je tzv. Adaptivní obrábění. Jedná se o výpočet dráhy takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálně možného zatížení nástroje a přitom, aby nástroj nebyl nikdy přetížen. Tato dráha je vypočítána speciálním výpočtem, který již není možné dosáhnout běžným způsobem. Navíc tato technologie nabízí i použití "Redukce kroku", čímž je optimalizována výsledná drsnost povrchu. Adaptivní obrábění zajistí odebrání co nejvíce materiálu v co nejkratším čase při zajištění maximální bezpečnosti obráběcího procesu a to vše s optimalizací drsnosti výsledného povrchu připraveného pro dokončovací způsoby obrábění