+420 572 641 014

© 2021 Tvarsteel s.r.o.
Vytvořil idea point

Aplikační systémy CAD/CAM

Jenda / Operátor obráběcích center
„Pro naše strojní vybavení používáme při své práci několik programovatelných CAD/CAM systémů. Jednotlivé softwary nabízí široké spektrum řešení jednotlivých kovoobráběcích činností, umožňují zpracovat podklady od zákazníků v různých datových formátech.“

Náš software

 • PEPS
  Nejnovější zástupce CAD/CAM systémů v naší firmě. Rapidní nárust dat zasílaných ve 3D formátech, složitost zasílaných dílů a potřeba zrychlit vlastní přípravu dat pro elektroerozivní obrábění vedla k pořízení nástroje, jenž dokáže automatizovaně zpracovávat modely, generovat kontury pro řez a vlastní NC-kódy. PEPS, alespoň prozatím, zcela nenahradil žádný z níže uvedených CAM systémů, ale vhodně je doplnil a minimalizoval čas na přípravu dat.
 • KOVOPROG
  Systém, který nalézá své místo při programování EDM strojů, a to především u jednoduchých řezů a také opakující se výroby, neboť je součástí firmy Tvarsteel s.r.o. od jejího vzniku. Je využíván pro tvorbu NC kódu, kdy zákazník nedodá žádnou dokumentaci a geometrie je kreslena přímo obsluhou stroje. Systém je stále aktualizován a jsou dokupovány další licence, neboť rychlost a jednoduchost systému z něj činí nejvíce využívaný CAM systém firmy Tvarsteel s.r.o.
 • T-FLEX
  Jedná se o CAD systém, jehož funkce jsou nám užitečné zejména při následné návaznosti na CAM systémy. Je využíván jaka podpůrný CAD systém pro programátory EDM. S jeho pomocí jsou načítány dodávané 3D modely, dochází k jejich úpravě a polohování pro obrábění. Systém je dále využíván při generování kontur určených pro systém Kovoprog. Po přípravě v systému T-flex CAD jsou modely a kontury exportovány do příslušných CAM systémů.
 • HSM WORKS
  Enter textDíky kvalitě drah a rychlosti tvorby technologických postupů je HSMWorks využíván pro tvorbu NC kódu pro frézovací centra, a to zejména při obrábění forem a u dílců složitějších tvarů. Základ SolidWorks je využíván ke konstrukční činnosi jakou je tvorba a úprava 3D modelů, konstrukce přípravků, oprava poškozených modelů dodaných zákazníkem a další práce, které souvisejí s technickou přípravou výroby.
 • MANUFACTORY LAB
  Pro plánování a výrobu využíváme vnitropodnikový výrobní informační systém.