+420 572 641 014

© 2021 Tvarsteel s.r.o.
Vytvořil idea point

Technologie elektroerozivního drátového řezání

Drátové řezání EDM

  • Popis technologie
    EDM zkratka pro Obrábění elektrickým obloukem. Jeho princip lze popsat tak, že při vzájemném přiblížení elektrody (obrobku a nástroje), na níž je přivedeno elektrické napětí, dochází k elektrickému výboji a tím k roztavení materiálu obrobku, který je vyplaven (odstraněn) z prostoru obrábění. Takto dojde k rozdělení nebo opracování obrobku do požadovaného rozměru či tvaru.
  • Kde se používá přesné řezání
    EDM se používá pro řezání přesných rozměrů či součástí nebo problémových tvarů, převážně tam, kde ostatní metody nestačí. Elektroerozivní drátové řezání obrábí jakýkoliv vodivý materiál a využívá se především při kusové nebo v omezené míře při malosériové výrobě. Nejčastěji pro zakázkovou výrobu forem a matric, leteckou a zdravotnickou techniku.
  • Čím se řeže
    K samotnému řezání se používá většinou mosazný drát o průměru 0,05-0,35 mm. V praxi lze dosahovat drsnosti povrchu Ra 0.05, což znamená, že můžeme nahradit i broušení převážně v místech, kde je to technologicky nemožné.
Jan / Mistr výroby
„Čím dál častěji si zákazníci nechávají EDM technologií vyrobit kompletní díl z už zakaleného polotovaru požadované jakosti z důvodu buď urychlení výroby, nebo složitá pracnost standartními postupy a někdy i z důvodu levnější ceny, než když se díl vyrobí standardně.“